ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ

0

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Λειτουργεί στην Αθήνα στην περιοχή της Καλλιθέας ως Κεντρική Υπηρεσία αλλά και στη Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακή Διεύθυνση-Παράρτημα. 

    Πρωταρχικό μέλημα του ΚΕΑΤ είναι η κάλυψη των αναγκών τόσο των νέων όσο και των ενήλικων ατόμων με αναπηρία όρασης σε εθνικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο κύριος στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.  

   Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και την στήριξη των μαθητών. Μέσα από τις δραστηριότητες που υιοθετούν προωθείται η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική τους καλλιέργεια σε ένα περιβάλλον σεβασμού προς το άτομο. Με την αμοιβαία συνεργασία, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες Τεχνολογίες, τα παιδιά μας μπορούν να πετύχουν οτιδήποτε θέλουν και επιδιώκουν στη ζωή τους.  

    Οι βασικότεροι στόχοι του ΚΕΑΤ είναι οι εξής στοχεύουν στην ψυχολογική και σωματική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία όρασης. Ειδικότερα  στοχεύουν στην ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των οικογενειών από τις πρώτες μέρες γέννησης του παιδιού. Στην συνέχεια, δίνουν έμφαση στην κάλυψη και αντιμετώπιση εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και πνευματικών τους αναγκών. Έπειτα, καθοριστικό παράγοντα στο έργο τους αποτελεί η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης – χρήση  καθώς και η χορήγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας.  

    Το έργο του ΚΕΑΤ στοχεύει και στην επιστημονική αντιμετώπιση των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της τυφλότητας, μέσα από την διαρκή έρευνα για την βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης. Επιπλέον, κύριο στόχο αποτελεί η καταπολέμηση προκαταλήψεων καθώς και η κατάργηση κοινωνικών και νομικών κωλυμάτων όσον αφορά την αναγνώριση ίσων ευκαιριών και της αντίστοιχης συμμετοχής του τυφλού ατόμου σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής. Παράλληλα, η διασφάλιση της ισότητας προβλέπεται να διασφαλιστεί και μέσα από την ίδρυση κατάλληλων δομών μόνιμης περίθαλψης για άτομα που λόγω πολλαπλής αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αποκατάστασης.  

Choose your Reaction!
Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.