Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

0

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1930 ως Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Οικονομικών Επιστημών από την Εταιρεία Εκπαιδευτική Αναγέννησης και ξεκίνησε να λειτουργεί επίσημα στις 18 Νοεμβρίου 1930. Είναι το πέμπτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η πρώτη σχολή πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα. Το 1937 ανακηρύχθηκε σε ανώτατη σχολή και γίνεται ίδρυμα δημοσίου δικαίου και το 1939 έλαβε την ονομασία Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων Υπαλλήλων.

Αδιαμφισβήτητα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει ένα αρκετά ισχυρό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της χώρας, έχοντας ως κατευθυντήριες γραμμές  στις δράσεις του την παιδεία, την κριτική σκέψη και τη συνεχή έρευνα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Παντείου βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά την διασφάλιση της ποιότητας στην διδασκαλία αλλά και την αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα, παρακολουθώντας με αφοσίωση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

  Σήμερα το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει εννέα ακαδημαϊκά τμήματα, τα οποία καλύπτουν το φάσμα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.  Τα προαναφερθέντα τμήματα, ανάλογα με το περιεχόμενο τους ανήκουν σε τέσσερις σχολές, την Σχολή Πολιτικών Επιστημών, την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, την Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης καθώς και την Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού.   

  Επιπλέον, το πανεπιστημιακό ίδρυμα διαθέτει ακόμα και ερευνητικά κέντρα. Πιο αναλυτικά, οι σχολές του Παντείου διαχειρίζονται ερευνητικά κέντρα τα οποία επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα και παράγουν υλικό  που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά τους. Ένα από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης το οποίο ιδρύθηκε το 2002 στα πλαίσια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με στόχο τη προαγωγή της επιστήμης της βιώσιμης ανάπτυξης και την επεξεργασία προτάσεων για τη περιβαλλοντική διακυβέρνηση.  

   Οι ιδιόκτητες καταστάσεις του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν τρία κτίρια και συγκροτούν μαζί με έναν όμορφο κήπο ένα μικρό campus, που πληρεί όλες τι προϋποθέσεις να φιλοξενήσει τους νέους φοιτητές κάθε χρόνο. 

Choose your Reaction!
Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.