Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

0

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς υλοποιεί δράσεις που σχετίζονται με με τον πολιτισμό και εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΙΟΠ αποτελεί ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο στοχεύει στην διάσωση, την καταγραφή και την προβολή της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Παράλληλα ενισχύει και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας προωθώντας την σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

Ακόμη, το Ίδρυμα έχει κατορθώσει την δημιουργία δίκτυων συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξιοσημείωτο είναι πως το έργο  του Ιδρύματος υλοποιείται μεταξύ άλλων μέσω ενός Δικτύου Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, των εκπαιδευτικών προγραμμάτωντων  πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και των εκδόσεων. Ακόμη, παρατηρείται μεγάλη απήχηση καθώς τα Θεματικά Μουσεία, τα οποία υποδέχονται περισσότερους από 300.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, φιλοδοξούν να αποτελέσουν τόπο συνάντησης και σημείο αναφοράς των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα απασχολούν, ως προσωπικό, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, παρατηρείται πως το ΠΙΟΠ πραγματοποιεί ιδιαίτερα σημαντικό και πολύπλευρο έργο συνεισφοράς στην ελληνική κοινωνία.

Choose your Reaction!
Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.