Χαροκόπειος Σχολή Οικιακής Οικονομίας

0

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και εδράζεται σε κληροδότημα του Εθνικού Ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου. Διαθέτει Πανεπιστημιακά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον ελληνικό χώρο, άρτιες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές και υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου και διεθνούς παρουσίας που διασφαλίζουν ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές του. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και την πολύπλευρη σύνδεσή του με την κοινωνία. 

 Οι σχολές που διαθέτει είναι η Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, ιδρυθείσα  το 2013, με ένα τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ένα Τμήμα Γεωγραφίας . Επιπλέον , υπάρχει μια Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας που ιδρύθηκε 2013 στην οποία εντάχθηκε το υπάρχον Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Τέλος, η Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής ιδρύθηκε το 2013  στην οποία εντάχθηκε το υπάρχον Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας -Διατροφής.  

   Επιπροσθέτως, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν ακόμα η Βιβλιοθήκη και το  Κέντρο Πληροφόρησης , που αποσκοπεί στην συλλογή, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Επίσης, υπάρχει το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας που ασχολείται με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, το οποίο παρέχει βοήθεια στους φοιτητές για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων, καθώς και το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων, το οποίο έχει αναλάβει την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως  το πανεπιστήμιο διαθέτει ακόμα και ερευνητικά ]κέντρα.  Αναλυτικότερα, η έρευνα που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου. Σύμφωνα με δύο μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και τη διεθνή απήχησή τους, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατατάσσεται τέταρτο και τρίτο, αντίστοιχα, μεταξύ των ελληνικών Α.Ε.Ι. σε ό,τι αφορά στις διεθνείς αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ και τις διεθνείς αναφορές ανά δημοσίευση και επίσης συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων Πανεπιστημίων της χώρας των οποίων οι δημοσιεύσεις έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο.  

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών, μέσω Μνημονίων Συνεργασίας, διμερών συμφωνιών της δράσης ERASMUS, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων με Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού.  

Choose your Reaction!
Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.